top of page
Ekran Alasdsıntısı.PNG

Aydın Didim doğumlu olan ilk ve ortaokul ile lise eğitimini Didim ve Söke’de tamamlayan Ege ÇATALKAYA, 2020 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olmuştur.

     Lisans eğitimi sırasında çok sayıda ulusal ve uluslararası kongreye katılmış ve çoğu sözlü olmak üzere ‘’mikrobiyota’’ temel alanı içinde bildiriler yayınlamıştır. Bunlardan ilkini İstanbul’da  ‘Intestinal Flora in Veterinary Medicine’’ olmak üzere ve öğrenciliğinden bu yana ulusal ve küresel bir problem olan antimikrobiyal direnç üzerine büyük bir endişeyi dile getirdiği ve çözümün ‘Probiyotik’ mikroorganizmalar olduğu ‘’Probiotics And Antimicrobial Resistance’’ ile ilgili sözlü bildiriler buna örnek verilebilir. Ayrıca Lisans eğitimi sırasında Probiyotikler ile ilgili yoğun merakı ile ortaya çıkan probiyotiklerin aktiviteleri ile ilgili araştırmalar, günümüz tıbbında en önemli yerlerden birine sahip olan ‘antioksidan’ moleküllere yönlendirmiş ve organizmanın antioksidatif kapasitesine katkı sunabileceği yönündeki araştırmaları 2019 yılında düzenlenen Ulusl ararası VetEXPO Veteriner Bilimleri Kongresi’nde

‘’Probiotics And Oxidant-Antioxidant Relationship’’ adlı sözlü bildiriyi sunmuştur.  Ayrıca bu konuda ki ilgili literatüre katkı sunan ‘’Neonatal Buzağı İshal Tedavilerine İlave Olarak Probiyotik Kullanımının Total Antioksidan (TAS), Total Oksidan (TOS) Seviyelerine Etkisi’’ çalışması ile ‘’Neonatal Buzağı İshal Tedavilerine İlave Probiyotik Kullanımının İmmunglobulin M (IgM) ve İmmunglobulin G (IgG) Seviyelerine Etkisi’’ çalışmalarında Proje Yürütücüsü (TÜBİTAK 2209a Programı) ve araştırmacı olarak yer almıştır.

     Lisansüstü eğitim hayatına devam etmekte ve Probiyotiklerin Nörodejenerasyon üzerindeki etkileri ile ‘’Probiyotik-İlaç Etkileşimleri’’ ve ‘’Mikrobiyota-İlaç Etkileşimleri’’ üzerinde çalışmaktadır.

 

     Türkiye’nin ilk ve tek yerli probiyotiklerini kapsayan PREOBİO’nun hayvan sağlığındaki ürünlerin lansmanına yön vermektedir.

bottom of page