top of page

Neden Yerli Probiyotik? Neden Preobio?

Probiyotikler nedir? Neden faydalıdır?

Yerli Probiyotiğin Önemi

Dünya Sağlık Örgütüne göre sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil; bedensel, ruhsal ve sosyal bakımdan tam bir iyilik halidir. Bu tanımı da göz önüne aldığımızda beslenme ve sağlık arasındaki ilişki daha önemli hale geliyor. Özellikle tıp biliminin tedavi edici tıp tanımından önleyici tıp tanımına evrildiği günümüzde beslenme kavramı da yeniden tanımlanmalı. Fonksiyonel gıda kavramı da bu arayışın sonucunda ortaya çıkmış, hızla trend haline gelmiştir.

 Yaşlanan popülasyonda antibiyotik direncinin, kanser ve alerjik hastalıkların sıklığının artıyor olması fonksiyonel gıdaların, önleyici tıp ekseninde gelişmesine sebep oldu. Besinlerimiz ilaçlarımız, ilaçlarımız da besinlerimiz mottosuyla bir çok fonksiyonel gıda piyasada yerini almaya başladı.

Probiyotik terimi Yunancadan “pro bios” kökeninden gelmekte olup “yaşam için” anlamındadır. Dünya Sağlık Örgütüne göre probiyotik, yeterli miktarda alındığında konak üzerinde sağlığa yararlı etkiler sağlayan yaşayan mikroorganizmalardır.

Hikayemiz...

Asırlar önce, göçebe bir toplum olduğumuz dönemlerde bu coğrafyaya gelmiş, yeni yerleşik hayatlar kurmuştuk. Atalarımız, Anadolu coğrafyasına ve iklimine kısa zamanda adapte olmuştu. Göçebe toplum düzeninden yerleşik hayata bu kadar kısa zamanda alışmamızın sebebi atalarımızın, fark etmeden yanlarında getirdikleri küçük dostlarımızdı. Turşular, kavurmalar, kefir ve yoğurt gibi fermente ürünleri yanlarında getirerek bugün dahi bizlere hayat kaynağı olan probiyotikleri bu coğrafyayla tanıştırdılar. Sağlıklı nesillerimizin güvencesi olan bu geleneksel probiyotiklere, endüstriyel hayatla beraber ulaşmamız

son derece zorlaştı. Preobio, yerli probiyotikleri toplama ve izole etme programını Türkiye’de ilk defa başlatarak probiyotikleri sofralarımıza getiriyor. Bağırsaklarımıza tam uyumlu yerli probiyotikler içeren maya grubu ürünleri kullanıma sunan Preobio, Tübitak MAM desteğiyle yoluna devam ediyor.

bottom of page