top of page

Kolesterol ve Probiyotik

Kolesterol tüm vücut dokuları için temel bir yapı taşı olduğu halde, kandaki kolesterol seviyesinin yüksek olması, koroner kalp hastalığının en önemli risk faktörlerinden biridir. Kan kolesterol seviyelerini düşürmek için uygulanan en son tedavi yöntemleri arasında, diyet uygulaması, düzenli egzersiz ve ilaç tedavisi yer almaktadır. Son yıllarda, kandaki yüksek kolesterol seviyelerinin düşürülmesi için diyet 17 uygulamalarında yeni yaklaşımlar söz konusudur. Bu uygulamalar arasında, probiyotik bakterilerin kullanımı da önemli bir yere sahiptir. Probiyotik bakteriler ile fermente edilmiş süt ürünlerinin kan lipitleri üzerine olan etkileri ile ilgili ilk kayıt, günümüzden yaklaşık olarak 30 yıl öncesine dayanmaktadır. Bu tarihten itibaren bugüne kadar bu konu üzerinde birçok in vitro ve in vivo çalışma yapılmış ve özellikle belirli Lactobacillus veya Bifidobacterium türlerini içeren probiyotik ürünlerin, kandaki yüksek kolesterol seviyelerini azalttığı gösterilmiştir. Dolayısıyla probiyotiklerin bu alanda kullanımına karşı olan ilgi gün geçtikçe artmaya devam etmektedir. Yapılan çalışma sonuçları değişken sonuçlar verse de, mevcut rastgele kontrollü araştırma sonuçlarına göre, kolesterol düzeyi yüksek, sınırda yüksek veya normal olan bireylerde probiyotik kullanımının total kolesterol ve LDL kolesterol düzeylerine yararlı etkileri olduğu sonucuna varılabilir. Probiyotiklerin kolesterol düşürücü etkileri in vitro ve in vivo çalışmalar ile değerlendirilmiştir. Serum kolesterol düzeylerini düşürücü etkisini açıklayacak düzenekler şunlardır:

1-      Safra tuzlarının enzimatik dekonjugasyonu ve kolesterolün bu dekonjüge safra asitleri ile çökelerek dışkı ile atılması

2-      2- Kolesterolün bağırsaklarda probiyotiklerin hücre zarına bağlanması ve dışkı ile atılımının artması, sindirim kanalından emilen kolesterolün ve kan kolesterol düzeyinin düşmesi

3-      3- Kolesterolün bağırsaklarda koprostanole dönüştürülmesi, kısa zincirli yağ asitlerinin oluşması

4-      4- Kalın bağırsakta sindirilmeyen karbonhidratların probiyotik bakteriler tarafından fermente edilmesiyle oluşan kısa zincirli yağ asitlerinin karaciğerde yağ asidi ve kolesterol sentezini azaltması

5-      5- Probiyotiklerin kandaki gereksinm fazlası kolesterolü karaciğere çekerek dolaşımdaki kolesterol yoğunluğunu azaltıp yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) yoğunluğunu arttırması gibi düzeneklerdir (İşlek, 2014).

Bazı laktik asit bakterilerinin kandaki kolesterol miktarını hidroksi metil glutaril coA redüktaz üretimi ile azalttığı saptanmıştır. Probiyotik ve prebiyotik içeren fermente süt ürünün üç haftalık kullanımı sonrası kontrol grubuna göre total kolesterol 18 düzeyinde %4,4 ve düşük dansiteli lipoprotein düzeyinde %5,3’lük düşüş sağladığı saptanmıştır (Schaafsma, 1998). Bir başka çalışmada ise dört-sekiz hafta süre ile fermente yoğurt ile beslenenlerde benzer sonuçlar alınmıştır (Agerholm, 2000). Bu çalışmalar çocukluk çağında başlanan prebiyotik/probiyotiklerden zengin beslenmenin kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucu olabileceğini düşündürmektedir.

Evde kendi yoğurt ve kefirinizi Preobio probiyotik mayaları ile yaparak siz de kalp ve damar hastalıklarına karşı daha korunaklı hale gelebilirsiniz.

177 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Komentarze


bottom of page